wyniki krucjat

cała struktura społeczeństwa europejskiego zmieniła się w XII i XIII wieku i był czas, kiedy ta zmiana była w dużej mierze przypisywana Krucjatom. Obecnie historycy uważają jednak, że Krucjaty są tylko jednym, choć znaczącym czynnikiem rozwoju Europy. Jest prawdopodobne, że zniknięcie starych rodzin i pojawienie się nowych można prześledzić częściowo do wypraw krzyżowych, ale uogólnienia muszą być dokonywane z ostrożnością., Należy ponadto pamiętać, że podczas gdy niektórzy Krzyżowcy sprzedali lub zastawili swój majątek, Zwykle fundacjom kościelnym, inni przekazali go krewnym. Straty w ludziach były bez wątpienia znaczne; wielu krzyżowców powróciło jednak do swoich domów.

sektory zdobyte przez rozrastające się miasta włoskie w państwach krzyżowców umożliwiły im rozszerzenie handlu ze światem muzułmańskim i doprowadziły do powstania magazynów handlowych poza granicami Krucjaty, z których część trwała długo po 1291 roku., Transport, jaki zapewniały, był znaczący w rozwoju techniki stoczniowej. Włoskie placówki bankowe stały się niezbędne dla papieży i królów. Skorzystali także Katalończycy i Prowansalczycy, a pośrednio także cała Europa. Co więcej, powracający Krzyżowcy przynieśli nowe smaki i zwiększyli popyt na przyprawy, orientalne tkaniny i inne egzotyczne potrawy. Takie wymagania można jednak również przypisać zmieniającym się stylom życia i wzrostowi gospodarczemu w samej Europie.,

założenie Franciszkanów i Dominikanów na Wschodzie w XIII wieku umożliwiło promowanie misji na terenie Krucjaty i poza nią. Bulle papieskie przyznawały specjalne udogodnienia zakonnikom misjonarzom, a papieże wysyłali listy do władców Azji z prośbą o pozwolenie zakonnikom na kontynuowanie ich pracy. Często zakonnicy towarzyszyli lub naśladowali włoskich kupców, a ponieważ Mongołowie byli ogólnie tolerancyjni dla propagandy religijnej, zakładano misje w Iranie, Azji, a nawet w Chinach., Ponieważ jednak prawo islamskie surowo zakazywało propagandy i karało apostazję śmiercią, nawróceń z islamu było niewiele. Dominikanin Wilhelm z Trypolisu odniósł pewne sukcesy, prawdopodobnie na obszarze krzyżowców; on i jego kolega Riccoldo di Monte Croce pisali spostrzegawcze traktaty o islamskiej wierze i prawie. Inni misjonarze Zwykle zawiedli, a wielu poniosło śmierć męczeńską. W XIV wieku Franciszkanie mogli ostatecznie przebywać w Palestynie jako opiekunowie miejsc świętych, ale nie jako misjonarze.,

Krucjaty, zwłaszcza IV, tak rozgniewały Greków, że jakiekolwiek prawdziwe zjednoczenie kościołów Wschodniego i zachodniego było w rezultacie wykluczone. Niemniej jednak, niektóre grupy Wschodnich chrześcijan uznały autorytet papieża i zazwyczaj pozwolono im zachować używanie własnych liturgii. Chociaż większość misji, które wyrosły z wypraw krzyżowych, upadła wraz z postępem Turków osmańskich na Bliskim Wschodzie w połowie XIV wieku, niektóre kontakty, które Kościół Zachodni nawiązał ze wschodnimi braćmi pozostały.,

w przeciwieństwie do Sycylii i Hiszpanii, łaciński Wschód nie stanowił, jak się wydaje, drogi do przekazywania arabskiej nauki i filozofii na zachód. Wyprawy krzyżowe miały jednak znaczący wpływ na rozwój zachodniej literatury historycznej. Od początku było rozprzestrzenianie się Kronik, relacji naocznych świadków, a później bardziej ambitnych historii, w wierszu i prozie, zarówno w języku ojczystym, jak i po łacinie.

nie ma wątpliwości, że Krucjaty spowolniły postęp Islamskiej władzy, chociaż ile jest kwestią otwartą., W końcu Dali Europie trochę czasu. Bez wielowiekowych wypraw krzyżowych trudno jest zrozumieć, jak Europa Zachodnia mogła uniknąć podboju przez wojska muzułmańskie, które opanowały już resztę śródziemnomorskiego świata.

Thomas F. Madden Marshall W. Baldwin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *