korstogernes resultater

hele det europæiske samfunds struktur ændrede sig i løbet af det 12.og 13. århundrede, og der var en tid, hvor denne ændring i vid udstrækning blev tilskrevet korstogene. Historikere nu, imidlertid, tendens til at se korstogene som kun ,n, omend væsentlig, faktor i Europas udvikling. Det er sandsynligt, at gamle familiers forsvinden og udseendet af nye delvis kan spores til korstogene, men generaliseringer skal foretages med forsigtighed., Det skal desuden huskes, at mens nogle korsfarere solgte eller pantsatte deres ejendom, normalt til kirkelige fundamenter, bragte andre det til slægtninge. Tabet af liv var uden tvivl betydeligt; mange korsfarere vendte imidlertid tilbage til deres hjem.

De sektorer, der er erhvervet af spirende italienske byer i korsfarerstaterne gjort det muligt for dem at udvide deres handel med den Muslimske verden og førte til etableringen af handel depoter ud over Korstoget grænser, hvoraf nogle varede længe efter 1291., Den transport, de leverede, var betydelig i udviklingen af skibsbygningsteknikker. Italienske bankfaciliteter blev uundværlige for paver og konger. Catalanere og provencalske også profiteret, og indirekte, så gjorde hele Europa. Desuden bragte tilbagevendende korsfarere ny smag og øgede efterspørgslen efter krydderier, orientalske tekstiler og anden eksotisk billetpris. Men sådanne krav kan også tilskrives skiftende livsstil og kommerciel vækst i Europa selv.,

oprettelsen af de franciskanske og dominikanske munke i øst i det 13.århundrede muliggjorde fremme af missioner inden for Korstogsområdet og videre. Pavelige tyre tildelte missionærbrødre særlige faciliteter, og paver sendte breve til asiatiske herskere, der anmodede om tilladelse til, at frierne kunne fortsætte deres arbejde. Ofte ledsagede eller fulgte friars italienske købmænd, og da mongolerne generelt var tolerante over for religiøs propaganda, blev der oprettet missioner i Iran, det asiatiske interiør og endda Kina., Men da Islamisk lov strengt forbød propaganda og straffet frafald med døden, var konverteringer fra Islam få. Den Dominikanske William af Tripoli havde en vis succes, formentlig inden for korsfarernes område; han og hans kollega Riccoldo di Monte Croce både skrev indsigtsfulde afhandlinger om Islamisk tro og lov. Andre missionærer slog normalt fejl, og mange led martyrdøden. I det 14. århundrede fik franciskanerne endelig lov til at opholde sig i Palæstina som plejere for de hellige steder, men ikke som missionærer.,

korstogene, især den fjerde, så forbitrede grækerne, at enhver reel genforening af de østlige og vestlige kirker som følge heraf var ude af spørgsmålet. Ikke desto mindre, visse grupper af østlige kristne kom til at anerkende pavens autoritet, og de fik normalt lov til at bevare brugen af deres egne liturgier. Selvom størstedelen af missionerne, der voksede ud af korstogene, kollapsede med de osmanniske tyrkers fremskridt i Mellemøsten i midten af det 14.århundrede, forblev nogle af de kontakter, som den vestlige kirke havde haft med sine østlige brødre.,

i modsætning til Sicilien og Spanien, Latin øst ikke, synes det, give en vej til overførsel af arabisk videnskab og filosofi til Vesten. Men korstogene havde en markant indflydelse på udviklingen af vestlig historisk litteratur. Fra begyndelsen var der en spredning af krøniker, øjenvidneberetninger og senere mere ambitiøse historier, i vers og i prosa, på det sproglige såvel som på Latin.

der kan ikke være nogen tvivl om, at korstogene bremsede Islamisk magts fremskridt, selvom hvor meget er et åbent spørgsmål., I det mindste købte de Europa lidt tiltrængt tid. Uden århundreders Korstogsindsats er det svært at se, hvordan Vesteuropa kunne have undgået erobring af muslimske hære, som allerede havde erobret resten af Middelhavsverdenen.

Thomas F. Madden Marshall W. Baldwin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *