Memorandum of Understanding (MOU)

Wat is een Memorandum of Understanding (MOU)?

een memorandum van overeenstemming, of MOU, wordt gedefinieerd als een overeenkomst tussen partijen en kan bilateraal (twee) of multilateraal (meer dan twee partijen) zijn. Het MOU dient als uitdrukking van een gezamenlijke wil tussen de betrokken partijen en geeft de intentie van een gemeenschappelijke gedragslijn weer.

het MOU is weliswaar een formeel document, maar is juridisch niet bindend., Het toont alleen de bereidheid van elke betrokken partij om actie te ondernemen om het contract vooruit te helpen. Bovendien brengt een MOU de definitie van het doel en de reikwijdte van de onderhandelingen tot stand.onderhandelingen zijn een dialoog tussen twee of meer partijen met de bedoeling een voor beide partijen voordelig resultaat te bereiken of een conflict op te lossen. In een onderhandeling.

het document dient derhalve als basis voor onderhandelingen. Dergelijke soorten overeenkomsten worden vaak gebruikt in onderhandelingen over zakelijke kansen en discussies en onderhandelingen over verdragen.,

samenvatting

  • een memorandum van overeenstemming (mou) wordt gedefinieerd als een overeenkomst tussen partijen en kan bilateraal (twee) of multilateraal (meer dan twee partijen) zijn.
  • om een volledig en doeltreffend document (MOU) op te stellen, moeten de betrokken partijen eerst tot een voor elke partij aanvaardbaar akkoord komen en duidelijke informatie over de belangrijke standpunten van elk van deze partijen verkrijgen.het MOU is weliswaar een formeel document, maar is niet juridisch bindend, maar toont slechts de bereidheid van elke betrokken partij om actie te ondernemen om vooruitgang te boeken met het contract.,

inhoud van een MOU

inhoud van een MOU omvat, maar is niet beperkt tot de reikwijdte en beoogde actie van het MOU, het project, en de namen van de partijen en hun respectieve verantwoordelijkheden. Andere inhoud omvat de duur van de overeenkomst, wanneer de overeenkomst begint en wanneer of hoe een van beide partijen de Overeenkomst kan beëindigen., Ook kan een MOU contactinformatie bevatten voor de betrokken partijen en mogelijke data voor prestatiebeoordeling sleutel Prestatieindicatoren (KPI ‘s)Sleutel Prestatieindicatoren (KPI’ s) zijn metrics die worden gebruikt om periodiek de prestaties van een organisatie te volgen en te evalueren in de richting van het bereiken van specifieke doelen. Ze worden ook gebruikt om de algehele prestaties van een bedrijf te meten.

om een volledig en doeltreffend document (MOU) op te stellen, moeten de betrokken partijen eerst tot een voor elke partij aanvaardbaar akkoord komen en duidelijke informatie verkrijgen over de belangrijke standpunten van elk van de partijen.,

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel Mou ‘ s niet juridisch bindend zijn, zij een clausule kunnen bevatten die juridisch bindend kan zijn, en schendingen van de clausules kunnen ertoe leiden dat de schuldige aansprakelijk is. De volgende belangrijke elementen kunnen een MVO juridisch bindend maken:

1. Een bod

2. Aanvaarding van het aanbod

3. Juridisch bindend voornemen

4., Overweging

MOU proces

het proces van het verkrijgen van een afgerond MOU wordt geïnitieerd door de betrokken partijen die hun eigen MOU voorbereiden, volgens hun ideale verwachtingen en gewenste resultaten, de belangrijkste resultaten waar zij geen compromis over willen sluiten, en wat de respectieve partij van mening is dat de andere stakeholders aandeelhouder zijn in het bedrijfsleven, een stakeholder is een individu, groep of partij die belang heeft in een organisatie en de resultaten van haar acties. Gemeenschappelijke voorbeelden kunnen van het MOU verwachten en profiteren. Het dient als eerste standpunt van de partij voordat de onderhandelingen beginnen.,

gebruik van Mou ‘ s

particuliere Sector of particuliere ondernemingen

bij transacties tussen bedrijven en particuliere ondernemingen dient het MOU normaal gesproken als een niet-bindende overeenkomst die de verantwoordelijkheden en vereisten voor elke partij en de Voorwaarden en details met betrekking tot de overeenkomst omvat. Het wordt gedaan zonder vaststelling van een formeel contract of juridisch afdwingbaar contract.

Government and Public Affairs

Mou ‘ s kunnen binnen overheidsdiensten worden gebruikt; in het Verenigd Koninkrijk dient het document bijvoorbeeld als een overeenkomst tussen Delen van de kroon.,

internationaal publiekrecht

op internationaal niveau vallen Mou ‘ s Onder de categorie verdragen en moeten ze worden geregistreerd in de Verdragscollectie van de Verenigde Naties. Om te bepalen of de overeenkomst al dan niet juridisch bindend is (met name voor verdragen), moeten de bedoelingen van de partijen en de standpunten van de ondertekenaars worden gepresenteerd. De in de overeenkomst gebruikte formulering speelt ook een rol bij het bepalen van de juridische aard van het document.

voordelen van Mou ‘ s

  • een MOU maakt het mogelijk een wederzijds voornemen vast te stellen., Het maakt het mogelijk de doelstellingen van elke partij duidelijk te maken.
  • de afronding van een MOU maakt het mogelijk om een papieren trail of records te hebben van de voorwaarden die in de onderhandelingen hebben plaatsgevonden die tot de afronding hebben geleid.
  • Mou ‘ s verminderen de mate van onzekerheid tussen de betrokken partijen, omdat het document meestal de verwachtingen en doelstellingen belicht en mogelijke toekomstige meningsverschillen voorkomt.
  • een MOU biedt een gemakkelijke exit, aangezien elke partij die vindt dat de doelstellingen en doelstellingen niet worden bereikt, de overeenkomst gemakkelijk kan beëindigen.,
  • omdat het MOU reeds doelstellingen en voorwaarden schetst, kan het document dienen als basis voor een eventueel toekomstig contract.

nadelen van Mou ‘s

  • Het concept dat Mou’ s niet juridisch bindend zijn, maakt het voor beide partijen mogelijk de overeenkomst te verlaten of niet te voldoen aan de in de overeenkomst uiteengezette vereisten zonder gevolgen.,

gerelateerde metingen

CFI is de officiële leverancier van de global Certified Banking& Credit Analyst (CBCA)™CBCA® Certificationde Certified Banking& Credit Analyst (CBCA)® accreditatie is een wereldwijde standaard voor kredietanalisten die financiën, boekhouding, kredietanalyse, cashflowanalyse, Convenant modellering, aflossingen van leningen en meer omvat. certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te helpen een financieel analist van wereldklasse te worden., Om uw carrià re verder te ontwikkelen, zijn de volgende aanvullende CFI-middelen nuttig:

Confidential Information Memorandum (CIM)CIM – Confidential Information MemorandumA Confidential Information Memorandum (CIM) is een document dat in M&A wordt gebruikt om belangrijke informatie over te brengen in een verkoopproces., Guide, examples, and template

Definitive Purchase agreement een Definitive Purchase Agreement (DPA) is een juridisch document dat de Voorwaarden registreert tussen twee ondernemingen die een overeenkomst aangaan voor een fusie, overname, afstoting, joint venture of een of andere vorm van strategische alliantie. Het is een wederzijds bindend contract

Letter of Intent (LOI)Letter of Intent (LOI)Download het Letter of Intent (LOI) template van het gerecht. Een LOI schetst de termen & overeenkomsten van een transactie voordat de definitieve documenten worden ondertekend., De belangrijkste punten die gewoonlijk in een intentieverklaring worden opgenomen, zijn: overzicht en structuur van transacties, tijdlijn, due diligence, vertrouwelijkheid, exclusiviteit

Het aanbieden van Memorandum het aanbieden van Memorandum het aanbieden van Memorandum is ook bekend als een onderhandse plaatsingsmemorandum. Het wordt gebruikt als een instrument om externe investeerders aan te trekken, hetzij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *