Yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU)

Mikä on Yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU)?

yhteisymmärryspöytäkirjan, tai MOU, määritellään sopimuksen osapuolten välillä ja voi olla kahdenvälisiä (kaksi) tai monenvälisiä (enemmän kuin kaksi osapuolta). Yhteisymmärryspöytäkirja on osoitus osapuolten välisestä yhtenäisestä tahdosta ja kuvaa yhteisen toimintalinjan tarkoitusta.

MOU, vaikka virallinen asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova., Se osoittaa vain kunkin asianosaisen halukkuuden ryhtyä toimiin sopimuksen edistämiseksi. Lisäksi MOU tuo määrittely tavoitteiden ja soveltamisalan negotiationsNegotiationNegotiation on vuoropuhelua kahden tai useamman osapuolen välillä, jossa tarkoituksena on päästä molempia osapuolia hyödyttävään lopputulokseen tai ratkaista konflikti. Neuvottelussa.

siksi asiakirja toimii neuvottelujen pohjana. Tällaisia sopimuksia käytetään yleisesti liiketoimintamahdollisuuksista käytävissä neuvotteluissa ja keskusteluissa sekä sopimusneuvotteluissa.,

Yhteenveto

  • yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU) on määritelty osapuolten välinen sopimus, ja voi olla kahdenvälisiä (kaksi) tai monenvälisiä (enemmän kuin kaksi osapuolta).
  • jotta voidaan valmistaa täydellinen ja tehokas asiakirjan (MOU), osapuolilla on ensin päästä yhteisymmärrykseen hyväksyttävä kunkin puolueen ja selkeää tietoa tärkeitä kannanottoja kunkin näistä osapuolista.
  • yhteisymmärryspöytäkirja, vaikka virallinen asiakirja ei olekaan oikeudellisesti sitova, osoittaa vain, että kukin asianomainen osapuoli on halukas ryhtymään toimiin sopimuksen edistämiseksi.,

Sisältö MOU

sisältö MOU ovat, mutta eivät rajoitu soveltamisala ja tarkoitettu toiminta MOU, projekti, ja osapuolten nimet ja heidän vastuualueet. Muita sisältöjä ovat sopimuksen pituus, kun sopimus alkaa ja milloin tai miten jompikumpi osapuoli voi irtisanoa sopimuksen., Myös, MOU voi sisältää yhteystiedot osapuolet ja mahdolliset päivämäärät suorituskyky reviewsKey Performance Indicators (Kpi), Key Performance Indicators (Kpi) ovat mittareita käytetään säännöllisesti seurata ja arvioida suorituskykyä organisaatio kohti saavuttamista erityisiä tavoitteita. Niitä käytetään myös yrityksen yleisen suorituskyvyn mittaamiseen.

jotta voidaan valmistaa täydellinen ja tehokas asiakirjan (MOU), osapuolilla on ensin päästä yhteisymmärrykseen hyväksyttävä kunkin puolueen ja selkeää tietoa tärkeitä kannanottoja kullekin osapuolelle.,

on tärkeää huomata, että vaikka Yhteisymmärryspöytäkirjat eivät ole oikeudellisesti sitovia, ne voivat sisältää lausekkeen, joka voi olla oikeudellisesti sitova, ja sen rikkomisesta lausekkeita voi johtaa syyllinen osapuoli on vastuussa. Seuraavat keskeiset tekijät voivat tehdä yhteisymmärryspöytäkirjasta oikeudellisesti sitovan;

1. Tarjous

2. Tarjouksen hyväksyminen

3. Oikeudellisesti sitova aikomus

4., Huomioon

MOU Prosessi

prosessi saada päätökseen MOU on aloittanut osapuolet valmistelevat omia MOU, seuraavat heidän ihanteellinen odotukset ja toivotut tulokset, keskeiset tulokset, he eivät ole valmiita tekemään kompromisseja, ja mitä kunkin osapuolen uskoo muiden stakeholdersStakeholderIn liike, sidosryhmä on mikä tahansa yksilö, ryhmä tai puolue, joka on kiinnostunut organisaation ja tuloksia toiminnassaan. Yhteiset esimerkit voivat odottaa ja hyötyä yhteisymmärryspöytäkirjasta. Se toimii puolueen kantana ennen neuvottelujen alkua.,

Uses of Moose

Yksityisen Sektorin tai Yksityisten Yritysten

liike ja yksityinen yritys tekemisissä, MOU yleensä toimii ei-sitovan sopimuksen, joka kattaa vastuut ja vaatimukset kunkin puolueen ja ehdot ja yksityiskohdat, jotka liittyvät sopimukseen. Se tehdään ilman muodollista sopimusta tai oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoista sopimusta.

Hallituksen ja Public Affairs

Moose voidaan käyttää sisällä ministeriöiden; esimerkiksi Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, asiakirja toimii sopimuksen osien välillä Kruunu.,

Public International Law

kansainvälisen tason, Moose kuuluvat perussopimusten luokka, ja ne on rekisteröitävä Yhdistyneiden Kansakuntien Sopimuksen Kokoelma. Jotta voidaan määrittää, onko sopimus on oikeudellisesti sitova (erityisesti sopimusten), tarkoitus osapuolet ja kannat allekirjoittajien on esitettävä. Sopimuksessa käytetyllä sanamuodolla on myös merkitystä asiakirjan oikeudellisen luonteen määrittämisessä.

MOUSIN

  • edut yhteisymmärryspöytäkirja mahdollistaa molemminpuolisen aikomuksen toteuttamisen., Sen avulla kunkin puolueen tavoitteet ja tavoitteet ovat selvät.
  • yhteisymmärryspöytäkirjan viimeistely mahdollistaa paperijäljen tai kirjaukset ehdoista, jotka ovat olleet viimeistelyyn johtaneissa neuvotteluissa.
  • Moose vähentää epävarmuus osapuolten välillä, koska asiakirja yleensä korostetaan, odotukset ja tavoitteet ja ehkäisee mahdollisia tulevia erimielisyyksiä.
  • yhteisymmärryspöytäkirja helpottaa irtautumista, sillä mikä tahansa osapuoli, joka toteaa tavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamatta jättämisen, voi helposti lopettaa sopimuksen.,
  • koska yhteisymmärryspöytäkirjassa jo hahmotellaan tavoitteita ja ehtoja, asiakirja voi toimia mahdollisen tulevan sopimuksen perustana.

Haitat Moose

  • käsite, jonka mukaan Yhteisymmärryspöytäkirjat eivät ole oikeudellisesti sitovia mahdollistaa joko party irtautua sopimuksesta tai ei täytä vaatimuksia, on esitetty sopimuksen ilman seurauksia.,

Related Readings

ensimmäisen oikeusasteen TUOMIOISTUIN on virallisella provider global Sertifioitu Pankkitoiminta & Luotto Analyytikko (CBCA)™CBCA® CertificationThe Sertifioitu Pankkitoiminta & Luotto Analyytikko (CBCA)® akkreditointi on maailmanlaajuinen standardi, luotto analyytikot, jotka kattavat rahoitus -, kirjanpito -, luotto analyysi, kassavirta-analyysi, liiton mallinnus, lainan lyhennykset, ja enemmän. sertifiointiohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa ketään tulemaan maailmanluokan finanssianalyytikoksi., Pitää etenee urasi, lisää CFI resurssit alla ovat hyödyllisiä:

Luottamuksellisia Tietoja Muistion (CIM)CIM – Luottamuksellisia Tietoja MemorandumA Luottamuksellisia Tietoja Muistion (CIM) on asiakirja, jota käytetään M&A, on välittää tärkeää tietoa myynnin prosessi., Opas, esimerkkejä, ja malli

Lopullisen Ostaa AgreementDefinitive Ostaa AgreementA Lopullisen kauppasopimuksen (DPA) on laillinen asiakirja, joka tallentaa ehdot ja edellytykset, välillä kaksi yritystä, jotka solmivat sopimuksen, sulautumisen, hankinta, luovutus, yhteisyritys, tai jonkinlainen strateginen allianssi. Se on molempia osapuolia sitova sopimus

aiesopimus (LOI)Lataa CFI: n aiesopimus (LOI) – malli. LOI hahmottelee ehdot & ennen lopullisten asiakirjojen allekirjoittamista., Tärkeimmät kohdat, jotka ovat tyypillisesti mukana aiesopimuksen ovat: tapahtuman yleiskatsaus ja rakenne, aikajana, huolellisuutta, luottamuksellisuutta, yksinoikeus

Tarjoaa MemorandumOffering MemorandumAn Tarjoaa Muistion tunnetaan myös private placement muistio. Sitä käytetään keinona houkutella ulkopuolisia sijoittajia, joko

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *