Memorandum of Understanding (MOU) (Dansk)

Hvad er et Memorandum of Understanding (MOU)?

et aftalememorandum eller MOU defineres som en aftale mellem parter og kan være bilateral (to) eller multilateral (mere end to parter). MOU fungerer som et udtryk for afstemt vilje mellem de pågældende parter og viser hensigten med en fælles aktionslinje.

MOU, selv om et formelt dokument, er ikke juridisk bindende., Det viser blot, at hver berørt part er villig til at gribe ind for at fremme kontrakten. Desuden indebærer en MOU definitionen af formål og omfang af forhandlingerneforhandlingneforhandling er en dialog mellem to eller flere parter med det formål at nå et gensidigt fordelagtigt resultat eller løse en konflikt. I en forhandling.

derfor fungerer dokumentet som grundlag for forhandlinger. Sådanne typer af aftaler er almindeligt anvendt i forretningsmulighed forhandlinger og diskussioner og traktatforhandlinger.,

resum.

  • et aftalememorandum (MOU) defineres som en aftale mellem parter og kan være bilateral (to) eller multilateral (mere end to parter).
  • for at udarbejde et fuldstændigt og effektivt dokument (MOU) skal de berørte parter først nå frem til en forståelse, der er acceptabel af hver part, og klare oplysninger om de vigtige holdninger for hver af disse parter.selv om et formelt dokument ikke er juridisk bindende, viser MOU blot, at hver berørt part er villig til at træffe foranstaltninger for at fremme kontrakten.,

indholdet af en MOU

Indholdet af en MOU inkluderer, men er ikke begrænset til, omfanget og den påtænkte handling af MOU, projektet og parternes navne og deres respektive ansvarsområder. Andet Indhold inkluderer aftalens længde, hvornår aftalen begynder, og hvornår eller hvordan en af parterne kan opsige aftalen., Også, en sådan kan indeholde kontakt oplysninger for de involverede parter og mulige datoer for performance reviewsKey Performance Indicators (Kpi ‘er), Key Performance Indicators (Kpi’ er) er målinger, der bruges til at jævne banen og vurdere effektiviteten af en organisation hen imod opfyldelsen af bestemte mål. De bruges også til at måle den samlede præstation af en virksomhed.

for at udarbejde et fuldstændigt og effektivt dokument (MOU) skal de berørte parter først nå frem til en forståelse, der er acceptabel af hver part, og klare oplysninger om de vigtige holdninger for hver af parterne.,

det er vigtigt at bemærke, at selvom Mou ‘ er ikke er juridisk bindende, kan de indeholde en klausul, der kan være juridisk bindende, og overtrædelse af klausulerne kan resultere i, at den skyldige er ansvarlig. Følgende nøgleelementer kan gøre en MOU juridisk bindende;

1. Et tilbud

2. Accept af tilbuddet

3. Juridisk bindende hensigt

4., Behandling

MOU Proces

processen med at få en endelig MOU er initieret af de involverede parter, der udarbejder deres egne MOU, efter deres ideelle forventninger og de ønskede resultater, de vigtigste resultater, de er ikke villige til at gå på kompromis med, og hvad den pågældende part mener, at den anden stakeholdersStakeholderIn virksomhed, en interessent er enhver person, gruppe eller part, som har en interesse i en organisation, og resultaterne af sine handlinger. Almindelige eksempler kan forvente og drage fordel af MOU. Det tjener som partiets oprindelige position, før forhandlingerne begynder.,

anvendelse af Mus

Private Sektor eller Private Virksomheder

I erhvervslivet og private virksomheder, forretninger, MOU, der normalt tjener som en ikke-bindende aftale, som omfatter det ansvar og de krav for hver part, og de vilkår og oplysninger, der vedrører aftalen. Det gøres uden at etablere en formel kontrakt eller juridisk eksigibel kontrakt.

regering og offentlige anliggender

Mou ‘ er kan bruges inden for regeringsafdelinger; for eksempel i Det Forenede Kongerige fungerer dokumentet som en aftale mellem dele af kronen.,

folkeretten

på internationalt plan falder Mou ‘ er under traktatkategorien, og de skal være registreret i De Forenede Nationers Traktatsamling. For at afgøre, om aftalen er juridisk bindende (især for traktater), skal parternes hensigt og underskrivernes holdninger fremlægges. Ordlyden i aftalen spiller også en rolle i bestemmelsen af dokumentets juridiske karakter.

fordele ved MOUs

  • en MOU giver mulighed for etablering af en gensidig hensigt., Det gør det muligt for hver parts mål og målsætninger at være klare.
  • færdiggørelsen af en MOU giver mulighed for at have et papirspor eller optegnelser over de vilkår, der har været i forhandlingerne, der fører til færdiggørelse.
  • Mou ‘ er reducerer usikkerhedsniveauerne mellem de involverede parter, fordi dokumentet normalt fremhæver forventninger og mål og forhindrer mulige fremtidige uenigheder.
  • en MOU giver nem udgang, da enhver part, der finder de mål og mål, der ikke opfyldes, nemt kan afslutte aftalen.,
  • da MOU allerede skitserer mål og vilkår, kan dokumentet tjene som grundlag for en mulig fremtidig kontrakt.

ulemper ved Mou ‘er

  • konceptet om, at Mou’ er ikke er juridisk bindende, giver en af parterne mulighed for at afslutte aftalen eller ikke opfylde de krav, der er skitseret i aftalen uden konsekvenser.,

Relateret Aflæsninger

RETTEN i første instans er den officielle udbyder af global Certificeret Bank – & Credit Analyst (CBCA)™CBCA® CertificationThe Certificeret Bank – & Credit Analyst (CBCA)® akkreditering er en global standard for kredit analytikere, der dækker finansiering, regnskab -, kredit-analyse, cash flow analyse, pagt, modellering, lån afdrag, og mere. certificeringsprogram, der er designet til at hjælpe nogen med at blive en finansanalytiker i verdensklasse., For at holde fremme din karriere, yderligere RETTEN ressourcer nedenfor, vil være nyttige for dig:

Fortrolige Oplysninger Memorandum (CIM)CIM – Fortrolige Oplysninger MemorandumA Fortrolige Oplysninger Memorandum (CIM) er et dokument, der anvendes i M&En til at formidle vigtig information på en salg proces., Vejledning, eksempler og skabelon

Endelig Købe AgreementDefinitive Køb AgreementA Endelig købsaftale (DPA) er et juridisk dokument, der registrerer de vilkår og betingelser mellem to virksomheder, der indgår en aftale om en sammenlægning, erhvervelse, afhændelse, joint venture eller en anden form for strategisk alliance. Det er en gensidigt bindende kontrakt

Letter of Intent “(LOI), Letter of Intent “(LOI)Download RETTENS Letter of Intent ” (LOI) skabelon. En LOI skitserer betingelserne & aftaler om en transaktion, før de endelige dokumenter underskrives., De vigtigste punkter, der normalt er inkluderet i en hensigtserklæring, der omfatter: transaktion overblik og struktur, tidslinje, fornøden omhu, fortrolighed, eksklusivitet

Giver MemorandumOffering MemorandumAn Tilbyder Memorandum er også kendt som en private placement memorandum. Det bruges som et værktøj til at tiltrække eksterne investorer, enten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *