Vad är vikten av skatter i Indien?

regeringen i varje land kräver finansiering för att hjälpa den att utföra sina nödvändiga funktioner och uppgifter. Dessa inkluderar operativa offentliga institutioner, utveckling av landets infrastruktur och finansiering av offentliga välfärdsinitiativ och system. I utbyte mot att tillhandahålla dessa bekvämligheter genererar en regering de intäkter som krävs för dem genom att beskatta sina medborgare.

för att göra denna process effektiv har varje land en korrekt beskattningsprocess som fastställs av dess regering., Indien, med sin breda fördelning av inkomsttagare och inkomstkällor, är inte annorlunda. Det sätter värde i betydelsen av skatter över hela linjen och markerar en viktig skillnad mellan dess huvudsakliga typer av skatter.

låt oss diskutera mer detaljerat det indiska skattesystemet, vikten av skatter i landet och hur du kan spara inkomstskatt i Indien.

skattesystem i Indien

Indien har ett strukturerat skattesystem och betydelsen av skatter definieras av två attribut – progressiv och proportionell., Det är progressivt genom att skatten tas ut till ökande skattesatser för att öka inkomst-och intäkts parentes. Under tiden är den proportionell eftersom den skattesats som tas ut står i proportion till den inkomst eller de intäkter som tas ut.

eventuella förändringar i skattesatser, parentes och plattor bestäms till stor del av de centrala och statliga regeringarna och måste åtföljas av en lag som antagits av parlamentet eller den statliga lagstiftaren.,

typer av skatter i Indien

från inkomstskatt till tull, det finns en mängd olika skatter som gäller för indiska medborgare under landets skattesystem. Nästan alla skatter enligt det indiska beskattningssystemet kan emellertid i första hand särskiljas under två kategorier: direkta och indirekta skatter.

  • direkta skatter: dessa former av skatter tas ut direkt på den skattepliktiga inkomst som genereras av individer och företag. Betydelsen av dessa skatter är att de betalas direkt till regeringen och utgör en betydande del av Indiens skattegenererade intäkter., En viktig sak är att medan de kallas ”direkta” skatter vilar ansvaret för att lämna in dessa skattebelopp på skattebetalarna själva.

    några av de viktigaste direkta skatterna är inkomstskatt, bolagsskatt, kapitalvinstskatt, fastighetsskatt, rättskatt och så vidare.

  • indirekta skatter: den andra formen av skatter tas inte ut direkt på en skattebetalares inkomst utan indirekt när de utnyttjar eller köper varor och tjänster. Dessa skatter ingår och betalas av konsumenten till tjänsteleverantören eller säljaren av varor., Samma belopp betalas sedan av dessa parter till regeringen, därav termen ”indirekt”.

    en av de viktigaste indirekta skatterna är den skatt på varor och tjänster (GST) som har utgjort ett stort antal indirekta skatter som fanns före 2017. Bortsett från GST finns det också utdelningsskatt, tull, Värdepapperstransaktionsskatt och sådant.

betydelsen av skatter

nu när vi förstår typerna av skatter i den indiska skattestrukturen, låt oss granska betydelsen av skatter som förstås av denna skillnad.,

betydelsen av direkta skatter

direkta skatter visar vikten av skatter genom att minska inkomstjämlikheter med sin progressiva skattestruktur. Medborgarna beskattas i proportion till sina ekonomiska omständigheter, vilket uppmuntrar social och ekonomisk jämlikhet.

med direkta skatter är skattebetalarna dessutom medvetna om hur mycket skatt de kan förväntas betala under ett räkenskapsår och förbereda sig i god tid. Direkta skatter är också användbara för att kontrollera inflationen, eftersom eventuella förändringar i deras priser kan bidra till att reglera efterfrågan och utbudet i ekonomin.,

betydelsen av indirekta skatter

betydelsen av skatter för regeringen när det gäller indirekt beskattning är att de är en automatisk funktion som åtföljer köp och försäljning av varor och tjänster över hela landet. De är därför lätta att samla in och bekvämt för både skattebetalarna och skattemyndigheterna.

de hjälper också till att bredda landets netto av skatteskulder, samla in bidrag från de delar av samhället som annars är undantagna från direkt skatt.,

slutsats

medan skatternas betydelse för landets regering inte kan överskattas, gör staten också olika bestämmelser för att hjälpa medborgarna att spara inkomstskatter i Indien. En av de mest effektiva sätten att spara inkomstskatt i Indien samtidigt skydda den ekonomiska framtiden för dina nära och kära, är att utnyttja en betrodd term försäkring plan.

därför Att överväga att utnyttja den iSelect Stjärniga Sikt Plan från Canara HSBC Orientaliska Bank of Commerce livförsäkring., Denna term försäkring plan ger en uppsjö av användbara funktioner såsom omfattande täckning alternativ och tillägg täcker. Dessutom hjälper det dig också att spara inkomstskatt i Indien genom att utnyttja avdrag på upp till Rs. 1.5 lakh under ett budgetår under avsnitt 80C.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *