Jaký je význam daní v Indii?

vláda každé země vyžaduje finanční prostředky na pomoc při plnění svých nezbytných funkcí a povinností. Patří mezi ně provozování veřejných institucí, rozvoj infrastruktury země a financování iniciativ a programů v oblasti veřejného blahobytu. Výměnou za poskytnutí těchto zařízení vláda generuje příjmy, které jsou pro ně potřebné, zdaněním svých občanů.

aby byl tento proces efektivní, každá země má řádný daňový proces stanovený její vládou., Indie se svým širokým rozdělením příjmů a zdrojů příjmů se neliší. Klade hodnotu v důležitosti daní plošně a představuje důležitý rozdíl mezi jeho hlavních typů daní.

pojďme podrobněji diskutovat o indickém daňovém systému, významu daní v zemi a o tom, jak můžete ušetřit daň z příjmu v Indii.

Daňový Systém v Indii

Indie má strukturovaný daňový systém a význam daní jsou definovány dva atributy – postupné a přiměřené., Je progresivní v tom, že daň je vybírána při zvyšování sazeb na zvyšování závorek příjmů a příjmů. Přitom je úměrné tomu, že sazba vybírané daně je úměrná výši příjmů nebo příjmů, na které se vybírá.

Jakékoliv změny v daňových sazbách, držáky a desky jsou určeny převážně centrální a státní vlády, a musí být doprovázen zákon prošel Parlamentem nebo Státní Legislativa.,

druhy daní v Indii

od daně z příjmu až po vlastní daň existují různé daně použitelné pro indické občany v rámci národního daňového systému. Téměř všechny daně v rámci Indického daňového systému však lze primárně rozlišit ve dvou kategoriích: přímé a nepřímé daně.

  • přímé daně: tyto formy daní jsou vybírány přímo z zdanitelného příjmu generovaného jednotlivci a korporacemi. Význam těchto daní je, že jsou vypláceny přímo na vládu a tvoří významnou část Indie daňové výnosy., Důležité je, že zatímco jsou známé jako „přímé“ daně, odpovědnost za předložení těchto daňových částek spočívá na samotných daňových poplatnících.

    mezi nejdůležitější přímé daně patří daň z příjmu, daň z příjmu právnických osob, daň z kapitálových zisků, daň z nemovitosti, daň z nároků a podobně.

  • nepřímé daně: jiná forma daní není vybírána přímo z příjmu daňového poplatníka, ale spíše nepřímo, když využívají nebo nakupují zboží a služby. Tyto daně jsou zahrnuty a platí spotřebitel poskytovateli služeb nebo prodávajícímu zboží., Stejnou částku pak platí tyto strany vládě, tedy termín „nepřímý“.

    Jedním z nejdůležitějších nepřímých daní jsou Zboží a Služby (GST), která má pojmout velké množství nepřímých daní, které existovaly před roku 2017. Kromě GST existuje také daň z distribuce Dividend, vlastní daň, Daň z transakcí s cennými papíry a podobně.

Význam Daní

Nyní, když jsme pochopili typy daní v Indické daňové struktury, podívejme se na význam daní, jak chápat toto rozlišení.,

význam přímých daní

přímé daně ukazují důležitost daní snížením rovnosti příjmů s progresivní daňovou strukturou. Občané jsou zdaněni v poměru k jejich ekonomické situaci, čímž podporují sociální a ekonomickou rovnost.

navíc s přímými daněmi si daňoví poplatníci stále uvědomují, kolik daní lze očekávat ve finančním roce a připravit se v dostatečném předstihu. Přímé daně jsou také užitečné při kontrole inflace, protože jakákoli změna jejich sazeb může pomoci při regulaci poptávky a nabídky v ekonomice.,

Význam Nepřímých Daní

význam daní pro vládu, pokud jde o nepřímé zdanění je, že jsou automatické funkce, které doprovázejí nákup a prodej zboží a služeb po celé zemi. Jsou proto snadno shromažďovatelné a vhodné jak pro daňové poplatníky, tak pro orgány pro výběr daní.

pomáhají také rozšířit síť daňových závazků v zemi a shromažďovat příspěvky od těch částí společnosti, které jsou jinak osvobozeny od přímé daně.,

Závěr

Zatímco význam daní, aby vláda země nelze přeceňovat, ústřední vláda také dělá různá ustanovení k občanům pomoci ušetřit daně z příjmu v Indii. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak ušetřit daň z příjmu v Indii a zároveň chránit finanční budoucnost svých blízkých, je využít důvěryhodný termín pojištění plán.

za tímto účelem zvažte využití plánu iSelect Star Term od Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance., Tento termín pojištění plán poskytuje houf užitečných funkcí, jako jsou rozsáhlé možnosti pokrytí a add-on kryty. Kromě toho vám také pomůže ušetřit daň z příjmu v Indii tím, že využijete odpočty až do Rs. 1.5 lakh ve finančním roce podle oddílu 80C.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *