Jakie jest znaczenie podatków w Indiach?

rząd każdego kraju wymaga środków finansowych, aby pomóc mu w wykonywaniu jego niezbędnych funkcji i obowiązków. Obejmują one funkcjonowanie instytucji publicznych, rozwój infrastruktury kraju oraz finansowanie publicznych inicjatyw i Programów Pomocy Społecznej. W zamian za zapewnienie tych udogodnień, rząd generuje wymagane dla nich dochody, opodatkowując swoich obywateli.

aby proces ten był skuteczny, każdy kraj ma odpowiedni proces podatkowy określony przez jego rząd., Indie, ze swoim szerokim podziałem dochodów i źródeł dochodów, nie różni się. Przywiązuje ona wagę do znaczenia podatków i wyznacza ważne rozróżnienie między jego głównymi rodzajami podatków.

omówmy bardziej szczegółowo indyjski system podatkowy, znaczenie podatków w kraju i jak można zaoszczędzić podatek dochodowy W Indiach.

System podatkowy w Indiach

Indie mają ustrukturyzowany system podatkowy, a znaczenie podatków są określone przez dwa atrybuty – progresywny i proporcjonalny., Jest progresywny w tym, że podatek jest pobierany według rosnących stawek do rosnących przedziałów dochodów i przychodów. Tymczasem jest ona proporcjonalna, ponieważ stawka podatku jest proporcjonalna do wysokości dochodu lub przychodu, od którego jest pobierany.

wszelkie zmiany w stawkach podatkowych, nawiasach i tablicach są określane w dużej mierze przez rządy centralne i stanowe i muszą im towarzyszyć przepisy uchwalone przez Parlament lub legislaturę stanową.,

rodzaje podatków w Indiach

od podatku dochodowego do cła, istnieje wiele podatków mających zastosowanie do obywateli Indii w ramach systemu podatkowego narodu. Jednak prawie wszystkie podatki w indyjskim systemie podatkowym można wyróżnić przede wszystkim w dwóch kategoriach: podatków bezpośrednich i pośrednich.

  • podatki bezpośrednie: te formy podatków są pobierane bezpośrednio od dochodu podlegającego opodatkowaniu generowanego przez osoby fizyczne i korporacje. Znaczenie tych podatków jest to, że są one płacone bezpośrednio do rządu i stanowią znaczną część indyjskich dochodów podatkowych generowanych., Ważne jest to, że chociaż są one znane jako podatki „bezpośrednie”, odpowiedzialność za przedłożenie tych kwot podatkowych spoczywa na samych podatnikach.

    niektóre z najważniejszych podatków bezpośrednich są podatek dochodowy, podatek od osób prawnych, podatek od zysków kapitałowych, podatek od nieruchomości, podatek od uprawnień i tym podobne.

  • podatki pośrednie: Inne formy podatków nie są nakładane bezpośrednio na dochody podatnika, ale raczej pośrednio, gdy korzysta on z towarów i usług lub kupuje je. Podatki te są uwzględniane i płacone przez konsumenta usługodawcy lub sprzedawcy towarów., Ta sama kwota jest następnie wypłacana przez te strony rządowi, stąd określenie „pośrednie”.

    jednym z najważniejszych podatków pośrednich jest podatek od towarów i usług (GST), który zastąpił dużą liczbę podatków pośrednich, które istniały przed 2017 r. Oprócz GST, istnieje również podatek od dywidend, cło, podatek od transakcji Papierów Wartościowych i tym podobne.

Znaczenie podatków

teraz, gdy rozumiemy rodzaje podatków w indyjskiej strukturze podatkowej, przeanalizujmy znaczenie podatków rozumiane przez to rozróżnienie.,

Znaczenie podatków bezpośrednich

Obywatele są opodatkowani proporcjonalnie do ich sytuacji ekonomicznej, co sprzyja równości społecznej i ekonomicznej.

ponadto, w przypadku podatków bezpośrednich, podatnicy są świadomi, ile podatku mogą zapłacić w roku obrotowym i przygotowują się z dużym wyprzedzeniem. Podatki bezpośrednie są również przydatne w kontrolowaniu inflacji, ponieważ każda zmiana ich stawek może pomóc w regulacji popytu i podaży w gospodarce.,

Znaczenie Podatków Pośrednich

znaczenie podatków dla rządu, jeśli chodzi o podatki pośrednie, jest to, że są one funkcją automatyczną, która towarzyszy kupowaniu i sprzedaży towarów i usług w całym kraju. Są zatem łatwe do pobrania i wygodne zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych.

,

wnioski

chociaż znaczenie podatków dla rządu kraju nie może być zawyżone, rząd centralny również sprawia, że różne przepisy, aby pomóc obywatelom zaoszczędzić podatki dochodowe w Indiach. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów oszczędzania podatku dochodowego w Indiach przy jednoczesnym zabezpieczeniu finansowej przyszłości swoich bliskich, jest skorzystanie z zaufanego planu ubezpieczenia terminowego.

w tym celu rozważ skorzystanie z planu Iselect Star Term od Canara Hsbc Oriental Bank Of Commerce Life Insurance., Ten plan ubezpieczenia term zapewnia mnóstwo przydatnych funkcji, takich jak rozbudowane opcje ubezpieczenia i dodatkowe pokrywy. Co więcej, pomaga również zaoszczędzić podatek dochodowy W Indiach, korzystając z odliczeń do Rs. 1.5 lakh w roku obrotowym zgodnie z § 80C.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *