Wat is het belang van belastingen in India?

de regering van elk land heeft financiering nodig om haar te helpen bij het vervullen van haar noodzakelijke functies en taken. Hiertoe behoren de exploitatie van openbare instellingen, de ontwikkeling van de infrastructuur van het land en de financiering van initiatieven en programma ‘ s voor het welzijn van de bevolking. In ruil voor het verstrekken van deze voorzieningen, genereert een overheid de inkomsten die nodig zijn voor hen door het belasten van haar burgers.

om dit proces efficiënt te maken, beschikt elk land over een correct belastingproces dat door zijn regering is uitgestippeld., India, met zijn brede verdeling van inkomsten en bronnen van inkomsten, is niet anders. Het legt waarde in het belang van belastingen over de hele linie en markeert een belangrijk onderscheid tussen de belangrijkste soorten belastingen.

laten we in meer detail het Indiase belastingstelsel bespreken, het belang van belastingen in het land en hoe u inkomstenbelasting in India kunt besparen.

belastingstelsel in India

India heeft een gestructureerd belastingstelsel en het belang van belastingen wordt gedefinieerd door twee attributen – progressief en proportioneel., Het is progressief in die zin dat de belasting wordt geheven tegen stijgende tarieven tot toenemende groepen van inkomsten en inkomsten. Ondertussen is het evenredig in die zin dat het belastingtarief evenredig is aan het bedrag van de inkomsten of inkomsten waarop het wordt geheven.

wijzigingen in belastingtarieven, belastingschijven en-platen worden grotendeels door de centrale overheid en de deelstaatoverheid bepaald en moeten vergezeld gaan van een wet die door het Parlement of de Wetgevende Macht van de staat wordt aangenomen.,

soorten belastingen in India

van inkomstenbelasting tot douanerechten zijn er verschillende belastingen die van toepassing zijn op Indiase burgers onder het belastingstelsel van het land. Bijna alle belastingen in het Indiase belastingstelsel kunnen echter in de eerste plaats worden onderscheiden in twee categorieën: directe en indirecte belastingen. directe belastingen: Deze vormen van belastingen worden rechtstreeks geheven op het belastbare inkomen van natuurlijke personen en vennootschappen. Het belang van deze belastingen is dat ze rechtstreeks aan de overheid worden betaald en een aanzienlijk deel van de Indiase belastinginkomsten uitmaken., Een belangrijk punt is dat hoewel ze bekend staan als “directe” belastingen, de verantwoordelijkheid voor het indienen van deze belastingbedragen bij de belastingbetalers zelf berust.

enkele van de belangrijkste directe belastingen zijn de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogenswinstbelasting, onroerendgoedbelasting, rechtenbelasting en dergelijke.

 • indirecte belastingen: de andere vorm van belastingen wordt niet rechtstreeks geheven op het inkomen van een belastingplichtige, maar indirect wanneer hij goederen en diensten gebruikt of koopt. Deze belastingen zijn inbegrepen en worden door de consument betaald aan de dienstverlener of goederenverkoper., Hetzelfde bedrag wordt dan door deze partijen aan de overheid betaald, vandaar de term ‘indirect’.

  een van de belangrijkste indirecte belastingen is de goederen-en dienstenbelasting (GST), die een groot aantal indirecte belastingen heeft opgenomen die vóór 2017 bestonden. Naast GST zijn er ook dividendbelasting, douanerechten, Effectenverkeersbelasting en dergelijke.

 • belang van belastingen

  nu we de soorten belastingen in de Indiase belastingstructuur begrijpen, laten we het belang van belastingen zoals begrepen door dit onderscheid herzien.,

  belang van Directe Belastingen

  directe belastingen geven het belang van belastingen weer door inkomensverschillen met de progressieve belastingstructuur te verminderen. Burgers worden belast in verhouding tot hun economische omstandigheden, waardoor sociale en economische gelijkheid wordt bevorderd.

  bovendien blijven belastingplichtigen zich bij directe belastingen bewust van de hoogte van de belasting die zij in een boekjaar kunnen betalen en bereiden zij zich ruim van tevoren voor. Directe belastingen zijn ook nuttig bij het beheersen van de inflatie, aangezien elke verandering in hun tarieven kan helpen bij het reguleren van vraag en aanbod in de economie.,

  belang van indirecte belastingen

  het belang van belastingen voor de overheid als het gaat om indirecte belastingen is dat zij een automatische functie zijn die gepaard gaat met het kopen en verkopen van goederen en diensten in het hele land. Zij zijn dus gemakkelijk te innen en zowel voor de belastingplichtigen als voor de belastingdiensten gemakkelijk.

  zij helpen ook de netto belastingverplichtingen van het land te verruimen door bijdragen te verzamelen van die delen van de samenleving die anderszins van directe belasting zijn vrijgesteld.,

  conclusie

  hoewel het belang van belastingen voor de regering van het land niet kan worden overschat, maakt de centrale overheid ook verschillende voorzieningen om burgers te helpen inkomstenbelastingen in India te besparen. Een van de meest effectieve middelen van het besparen van inkomstenbelasting in India, terwijl de bescherming van de financiële toekomst van uw dierbaren, is om gebruik te maken van een vertrouwde termijn verzekering plan.overweeg daartoe gebruik te maken van het iSelect Star Term Plan van Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance., Deze termijn verzekering plan biedt een schare van handige functies, zoals uitgebreide dekking opties en add-on covers. Bovendien, het helpt u ook inkomstenbelasting te besparen in India door gebruik te maken van aftrek van maximaal Rs. 1.5 lakh in een boekjaar uit hoofde van sectie 80C.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *