Hartfalen

controle van de nierfunctie

serumelektrolyt-en nierfunctietesten worden aanbevolen voor seriële controle bij HF, zowel in de acute als in de chronische omgeving, omdat verslechtering van de nierfunctie gepaard gaat met een slechte prognose. De frequentie van controle van de nierfunctie is afhankelijk van de klinische status van de patiënt. Serumelektrolyten en nierfunctietesten worden ook aanbevolen bij patiënten die angiotensine-converterend enzymremmers, angiotensine II-receptorblokkers en diuretica gebruiken.,

aanvullende controle van de behandeling

meting van serum digoxine 8-12 uur na een dosis kan worden gebruikt om vermoede toxiciteit of nonadherentie van digoxinetherapie te beoordelen. Lever-en schildklierfunctietesten moeten worden aangeboden als onderdeel van een routinematig klinisch onderzoek bij patiënten die amiodaron gebruiken.

Pediatrie

pediatrische patiënten met HF verdienen speciale aandacht omdat pediatrische HF zich anders kan presenteren dan volwassen HF en, in tegenstelling tot volwassen HF, primair verband houdt met congenitale hartaandoeningen., Aanbevolen eerste testen bij pediatrische patiënten bestaat uit het meten van elektrolyten, glucose, bloedureumstikstof (BUN), creatinine, en schildklierhormoonniveaus, samen met leverfunctietesten en een CBC. Deze tests kunnen zo nodig worden herhaald om de klinische toestand te controleren. Natriuretische peptiden hebben hun waarde aangetoond als bevestigingstests voor acute HF bij kinderen; NT-proBNP kan nuttiger zijn vanwege zijn langere halfwaardetijd en hogere stabiliteit ten opzichte van BNP. Cardiale troponinen en andere biomarkers zijn van beperkt nut bij pediatrische patiënten., Genetische tests kunnen nuttig zijn, omdat van de meeste pediatrische gevallen wordt aangenomen dat ze een genetische basis hebben; vroegtijdige identificatie van een genetische etiologie van HF kan ziekte-specifieke behandeling en identificatie van risico familieleden mogelijk maken en kan leiden tot reproductieve counseling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *