Psykologi (Svenska)

före Wundt hade introspektion använts av filosofer för att studera hur nya idéer skapas. Dessa filosofer satte inga gränser för de uppgifter de studerade eller gjorde några bedömningar om tankens relevans.

däremot kontrollerade Wundt strikt de miljöer där introspektion ägde rum, kontrollerade de stimuli och uppgifter som deltagarna ombads att tänka på, begränsade utbudet av svar de kan ge och utbildade sina deltagare så att de kunde ge de mest detaljerade observationerna möjliga.,

Wundts användning av introspektion inspirerade andra att tillämpa den på mer komplexa mentala processer, såsom lärande, språk och känslor. Detta krävde att forskarna skulle utöva mindre kontroll över hur introspektion ägde rum och mycket snart blev det klart att introspektion inte var en tillförlitlig metod för att ta reda på mentala tillstånd – vi kan bara rapportera ett fragment av vad vi faktiskt tänker och ofta har liten medvetenhet om de processer som faktiskt påverkar våra beslut.,

Även om det faktum att deltagarna behövde utbildas för introspekt gav dem en känsla av auktoritet, innebar det också att deras observationer var partiska av deras utbildning och tenderade att stödja teorierna hos de forskare som utbildade dem.

dessa problem innebar att Watson 1913 kunde hävda att introspektion inte skulle spela någon roll i en vetenskaplig psykologi och beteende blev det dominerande tillvägagångssättet i psykologi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *