Psychologie (Nederlands)

vóór Wundt werd introspectie door filosofen gebruikt om te bestuderen hoe nieuwe ideeën worden gecreëerd. Deze filosofen hebben geen grenzen gesteld aan de taken die ze bestudeerden of oordelen over de relevantie van gedachten. Wundt daarentegen beheerste strikt de omgevingen waar introspectie plaatsvond, controleerde de stimuli en taken waarover de deelnemers werden gevraagd na te denken, beperkte het bereik van de reacties die zij zouden kunnen geven en trainde zijn deelnemers zodat zij de meest gedetailleerde observaties konden geven.,

Wundt ‘ s gebruik van introspectie inspireerde anderen om het toe te passen op meer complexe mentale processen, zoals leren, taal en emotie. Dit vereiste de onderzoekers om minder controle uit te oefenen op de manier waarop introspectie plaatsvond en al snel werd duidelijk dat introspectie geen betrouwbare methode was om uit te vinden over mentale toestanden – we kunnen slechts een fragment rapporteren van wat we eigenlijk denken en hebben vaak weinig bewustzijn van de processen die onze beslissingen daadwerkelijk beïnvloeden., op dezelfde manier gaf het feit dat de deelnemers getraind moesten worden om introspectie te doen, hen een gevoel van autoriteit, maar betekende dit ook dat hun observaties bevooroordeeld waren door hun opleiding en de neiging hadden om de theorieën van de onderzoekers die hen opgeleid hadden te ondersteunen. deze problemen betekenden dat Watson in 1913 kon beweren dat introspectie geen rol mocht spelen in een wetenschappelijke psychologie en behaviorisme werd de dominante benadering in de psychologie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *