orsakar naloxon en positiv urin opiatskärm?

studiemål: för att avgöra om de utsöndrade metaboliterna av naloxonhydroklorid orsakar positiva toxikologiska urinskärmar för opiater.

Design: prospektiv, randomiserad, dubbelblindad Human protocol.

– Inställning: Urban Nivå i militära akutmottagning.,

deltagare: fjorton vuxna frivilliga som inte tog några rutinmässiga mediciner, var inte gravida, hade ingen känd känslighet för naloxon och som var negativa för en pretest urin och serum toxicologic screen.

interventioner: vi administrerade antingen 2 eller 4 mg IV naloxon till 14 försökspersoner. Urinläkemedelsscreening erhölls före administrering och vid 60 minuter, 6 timmar och 48 timmar efter administrering.

resultat: alla urinläkarskärmar som använder enzym multiplicerad immunoassay-teknik var negativa för opiater vid båda dosnivåerna., Provstorleken på 14 gav en effekt på mer än .99 för att upptäcka skillnaden mellan positiva och negativa prover.

slutsats: Även om metaboliterna av naloxonhydroklorid har liknande struktur som oxymorfon och utsöndras i human urin i flera dagar, var naloxon inte associerat med en positiv enzymatisk urinskärm för opiater.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *