veroorzaakt naloxon een positief urine-opiaatonderzoek?

doel van het onderzoek: bepalen of de uitgescheiden metabolieten van naloxonhydrochloride positieve toxicologische urineonderzoeken voor opiaten veroorzaken.

ontwerp: prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind menselijk protocol.

instelling: stedelijke niveau I militaire spoedeisende hulp.,

deelnemers: veertien volwassen vrijwilligers die geen routinemedicatie namen, niet zwanger waren, geen bekende gevoeligheid voor naloxon hadden en die negatief waren voor een toxicologisch testonderzoek in urine en serum.

interventies: We hebben 2 of 4 mg IV naloxon toegediend aan 14 proefpersonen. De drugscreening in de Urine werd vóór toediening en op 60 minuten, 6 uur en 48 uur na toediening verkregen.

resultaten: Alle urinemedicatieonderzoeken waarbij gebruik werd gemaakt van de enzyme-vermenigvuldigde immunoassaytechniek waren negatief voor opiaten bij beide doseringsniveaus., De steekproefgrootte van 14 leverde een vermogen van meer dan .99 om het verschil tussen positieve en negatieve monsters te detecteren.

conclusie: hoewel de metabolieten van naloxonhydrochloride qua structuur vergelijkbaar zijn met oxymorfon en gedurende enkele dagen in de menselijke urine worden uitgescheiden, werd naloxon niet geassocieerd met een positief enzymatisch urineonderzoek voor opiaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *