Ancien Régime (Svenska)

”Toupictionnaire” : Le dictionnaire de politique

definition av Ancien Régime

uttrycket Ancien Régime användes 1789 av suppleanter i den nationella konstituerande församlingen för att beteckna, med en negativ konnotation, den monarkiska regimen på plats tills staterna allmänt i juni 1789., Det togs upp av Tocqueville (L ’ ancien Régime et la Révolution, 1856) och av artonhundratalet historiker att utse de två århundraden som går från konung Henrik IV (1589-1610) till juni 1789.
inramad av den franska renässansen och revolutionen, Ancien Régime är alla institutioner och regeringar i Frankrike under denna period. På grund av bourbonernas dynastiska kontinuitet präglas den av stor stabilitet på de politiska, administrativa och sociala områdena.,
Ancien Régime kännetecknas av absolut monarki och gudomlig rätt och social ojämlikhet baserad på födelse privilegier för adeln och den viktiga roll som prästerskapet spelar. Det finns ingen skriftlig konstitution och det är kungen som förkroppsligar staten.,
även symboliseras av fångst av Bastiljen den 14 juli 1789, avskaffandet av Ancien Régime ägde rum i flera steg :

  • avskaffande av feodala rättigheter och privilegier den 4 augusti 1789,
  • förklaring av rättigheterna för människan och medborgaren den 26 augusti 1789,
  • första skriftliga konstitution i 1791,
  • avskaffande av monarkin och tillkännagivandet av Republiken den 21 September 1789, och 1792.

Hemordlista överst på sidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *