“Ancien Régime”

“Toupictionnaire” : Le dictionnaire de politique

definitie van het Ancien Régime

De uitdrukking Ancien Régime werd in 1789 door de afgevaardigden van de Nationale Grondwetgevende Vergadering aan te wijzen, met een negatieve connotatie, de monarchale regime in hun plaats, totdat de staten-generaal in juni 1789., Het werd overgenomen door Tocqueville (L ‘ Ancien Régime et la Révolution, 1856) en door negentiende-eeuwse historici om de twee Centuriën aan te duiden die gaan van het bewind van Hendrik IV (1589-1610) tot juni 1789. het Ancien Régime, dat werd gevormd door de Franse Renaissance en revolutie, is alle instellingen en regeringen van Frankrijk in deze periode. Door de dynastieke continuïteit van de Bourbons wordt het gekenmerkt door grote stabiliteit op politiek, administratief en sociaal gebied.,het Ancien Régime wordt gekenmerkt door absolute monarchie en goddelijk recht en sociale ongelijkheid gebaseerd op geboorteprivileges voor de adel en de belangrijke rol die de geestelijkheid speelt. Er is geen geschreven grondwet en het is de koning die de staat belichaamt.,Hoewel gesymboliseerd door de verovering van de Bastille op 14 juli 1789, vond de afschaffing van het Ancien Régime plaats in verschillende fasen: afschaffing van feodale rechten en privileges op 4 augustus 1789, verklaring van de rechten van de mens en de burger op 26 augustus 1789, eerste geschreven grondwet in 1791, afschaffing van de monarchie en proclamatie van de Republiek op 21 September 1792.

Home Dictionary begin van de pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *