MBE Practice Test: gör dig redo för din bar Exam

frågor: 50
misstag tillåtna: 20
Pass mark: 60%
Multistate Bar Examination: vad du kan förvänta dig

hur många frågor:

hur många korrekta svar som ska skickas:

pass mark:

60%

vad är bar examen?,

Bar examen är en undersökning som administreras i varje stat eller territorium i USA av en kommitté eller styrelse av bar examinatorer. Syftet är att bedöma om en kandidat (vanligtvis en juristexamen) är behörig att utöva lag i den jurisdiktionen. Detta är en två dagars Bar undersökning. Det ges vanligtvis två gånger per år, den sista onsdagen i februari och den sista onsdagen i Juli. Bar antagning krav varierar från stat till stat; passerande poäng är också staten specifika., Mest AMERIKANSKA stater har antagit UBE (Uniform Bar Exam) format där bar examen som administreras av staten föreningen består av följande examina: den MBE (multistate bar exam), arbets-och NÄRINGSMINISTERIET (multistate uppsats undersökning), och MPT (multistate performance test).

Vad finns på Bar examen

de flesta stater har en två dagars Bar undersökning. Dag ett är Multistate Bar Examination (MBE), ett standardiserat 200-objekttest som täcker sex områden (bevis, kontrakt, konstitutionell rätt, straffrätt, fast egendom och Torts)., Dag två är vanligtvis en uppsats examen med statliga specifika (produceras av lokala myndigheter) essäer. För de stater som har antagit Enhetliga Bar Exam (UBE) ram, Dag Två har två nationellt framtagna (”multistate”) tester: Multistate Uppsats Undersökning (MEE) och Multistate Performance Test (MPT).

MBE översikt

Multistate Bar Examination, som utarbetas och administreras av National Conference of Bar Examiners, är den första delen av bar examen. Det omfattar material som rör sju områden för rättslig praxis., De är civilprocess, konstitutionell rätt, kontrakt, straffrätt och förfarande, bevis, fast egendom och skadestånd. MBE har 200 hypotetiska flervalsfrågor.

hur Barprepheros MBE-övningsfrågor hjälper

följande övningstest innehåller många av dessa sju ämnen i de hypotetiska problemlösande, flervalsfrågor. De flesta av de 50 bar prov övningsfrågor bygger på ett hypotetiskt faktum problem. Detta problem skapar en rättslig konflikt mellan tvistande sidor som måste lösas genom den rättsliga processen., Du lär dig att lösa sådana faktabaserade tvister genom att använda skickliga juridiska resonemang och välja det mest sannolika svaret på de fyra alternativen. Du kan välja det svar som du tror är det bästa svaret, med tanke på fakta, lagen och de omgivande omständigheterna. Det finns bara ett bästa svar och varje fråga har bara ett acceptabelt svar. I de sex blandade ämnesexamen finslipar du dina juridiska problemlösningsförmåga genom att tillämpa tillämplig lag på den faktiska tvisten. Detta är vad advokater gör varje dag när de utövar lag., De försöker lösa faktiska konflikter genom att hävda sitt val och tolkning av lagen till de givna fakta på uppdrag av kundens position. Varje hypotetisk är skriven för att få ditt sinne att arbeta på sätt som juridisk resonemang.

denna practice bar examination ger extra inlärningsfunktioner som är utformade för att hålla dig att tänka i rätt riktning och för att förbättra din förståelse för grundläggande rättsliga principer. BPH vill att du ska vara bekant med de potentiella MBE frågor och bar examen material, men det första måste komma först., Modern vetenskap och psykologi berättar att du inte kommer att fungera bra om du inte är utvilad och fri från distraherande eller rädda tankar. Vi använder undervisningsmetoder för att få din fråga-svar förmågor lossnat, förstärkt med självförtroende och i full operativ ordning. Vi för inte dig med tryck att utföra. Vi ger en ledtråd i varje fråga som försöker försiktigt vägleda dig mot svaret. Detta är för att hjälpa dig att känna dig bekväm med bar examen material och få en känsla av behärskning över den., Känslan av frustration i samband med ett extremt svårt test kan slå tillbaka och faktiskt hämma inlärningsprocessen. Vi vill att du ska vara så avslappnad och lös som du kan vara i närmar sig materialet. Med en väl utvilad, flexibel och rolig orienterad mental uppsättning, hittar du dina chanser för framgång på den faktiska bar undersökning ökar exponentiellt. Om du får ett felaktigt svar finns det i de flesta fall relevant lagstadgad och/eller rättspraxis i avsnittet ”förklaring”. Det kommer att hjälpa dig att förstå svaret djupare., Du kan utöva denna rättsliga myndighet om du vill gå det ”extra” steget för att fullt ut förstå svaret. Du kommer också att undersöka hur domstolarna tillämpade lagen på fakta. Fallfakta eller resonemang kommer inte alltid att följa ditt hypotetiska problem exakt. Men de kommer att vara nära nog, och läsning och resonemang övning är alltid ett kraftfullt sätt att förbereda sig för bar examen.

Betyg: 4.5 av 5 baserat på 448 röster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *