Är glaset halvtomt eller halvfullt?

”är glaset halvtomt eller halvfullt?”är ett vanligt uttryck, en ordspråklig fras, som vanligtvis används retoriskt för att indikera att en viss situation kan vara en orsak till pessimism (halvtom) eller optimism (halvfull) eller som ett allmänt litmustest för att helt enkelt bestämma en persons världsutsikt. Syftet med frågan är att visa att situationen kan ses på olika sätt beroende på sin synvinkel och att det kan finnas möjlighet i situationen såväl som problem.,

är glaset halvtomt eller halvfullt?

ett annat perspektiv kommer från psykologi, där forskning har visat att en talares val av ram kan återspegla deras kunskap om miljön, och att lyssnare kan vara känsliga för denna information.

tekniskt är det ett syntaxfel eftersom byte av ”eller” till ”och” tar bort förvirringen och tillåter båda villkoren att existera samtidigt., Frågan presenterar de två villkoren för glaset som alternativ när förhållandena i verkligheten är samtidiga och inte är frivilliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *