4.2.1: Monohybridní Křížení a Segregace


Test Kříže

Znát genotypy jedince je obvykle důležitou součástí genetického experimentu. Genotypy však nelze pozorovat přímo; musí být odvozeny na základě fenotypů. Kvůli dominanci často není možné rozlišovat mezi heterozygotem a homozgyotem založeným na samotném fenotypu., K určení genotypu konkrétního jedince, test kříž může být provedena, ve kterém jedinec s nejistým genotyp je křížený s jedinec, který je homozygotní pro recesivní všech lokusů byl testován.

například, pokud jste dostali rostlina hrachu s fialovými květy by to mohlo být homozygot (AA) nebo heterozygot (Aa). Tuto fialovou květinovou rostlinu byste mohli přejít na bílou květinovou rostlinu jako tester, protože víte, že genotyp testeru je aa., V závislosti na genotypu purpurově květovaného rodiče budete pozorovat různé fenotypové poměry v generaci F1. V případě, že purpurově květovaný rodič byl homozygota, všechny F1 potomstvo bude fialová. Pokud byl fialově květovaný rodič heterozygotem, potomstvo F1 by mělo oddělit purpurově kvetoucí a bíle kvetoucí rostliny v poměru 1:1.

podívejte se na video, abyste pochopili, proč je výsledek testovacího kříže užitečný pro určení, zda je jedinec heterozygotní nebo homozygotní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *